Gå till innehållet

Kommunfullmäktige 13 oktober 2020

Här hittar du ärendelistan och protokollet samt länk till KF:s webbsändning.

Ett ärende kommer behandlas på sammanträdet:

Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark

Läs mer på www.slutforvarforsmark.se

Protokoll kommunfullmäktige 13 oktober 2020 16 oktober 2020

Här hittar du protokollet, gällande ärendet Östhammars kommuns inställning till etablering av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Organisation
Kommunfullmäktige
Datum och tid
13 oktober 2020, 18:00
Plats
Storbrunn i Östhammar
Senast uppdaterad
1 oktober 2020