Gå till innehållet

Kommunfullmäktige 6 juli 2021

Extra sammanträde med kommunfullmäktige den 6 juli 2021.

Kallelse publiceras vid tillkännagivandet av det extra sammanträdet. Kompletterande handlingar publiceras efter beredning av ärendet i kommunstyrelsen. Protokoll publiceras efter justering. 

Kallelse kommunfullmäktige 6 juli 2021 22 juni 2021

Kallelse med ärendelista till kommunfullmäktiges extra sammanträde. Beslutsunderlag publiceras efter beredning i kommunstyrelsen.

Protokoll kommunfullmäktige 6 juli 2021 7 juli 2021

Protokoll och bilagor från fullmäktiges sammanträde.

Organisation
Kommunfullmäktige
Datum och tid
6 juli 2021, 18:00
Plats
Biosalongen Storbrunn, Östhammar
Senast uppdaterad
22 juni 2021