Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Kommunfullmäktige 17 september 2024

Kallelse och ärendelista samt länk till sammanträdet publiceras här 11 dagar innan sammanträdesdagen. Protokoll publiceras efter justering och personuppgiftsgranskning.

Organisation
Kommunfullmäktige
Datum och tid
17 september 2024, 00:00
Senast uppdaterad
20 oktober 2023