Gå till innehållet

Barn och utbildning

I Östhammars kommuns förskolor, skolor och vuxenutbildning följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Distansundervisning för gymnasieskola och vuxenutbildningar

Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet inför distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset.

Grundskola och  förskolor är fortsatt öppna

Grundskolor och förskolor påverkas i nuläget inte av rekommendationen. De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan.

Stanna hemma vid sjukdom

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symptom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symptom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symptom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symptomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Om eleven blir sjuk under skoldagen

Om elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Östhammars kommun har beslutat att hantera förskolor och förskolebarn på samma sätt som skolor och elever.

Senaste nytt!

Datum Nyhet
4/5 Annorlunda skolavslutningar i år
26/3 Matersättning till gymnasieelever
20/3 Kulturskolan ställer in sin undervisning
18/3 Förskolan förbereder åtgärder vid personalbortfall
17/3  Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) går över till distansundervisning
16/3  Öppna förskolan stängd

Så pratar du med barn om coronaviruset

Barn påverkas på olika sätt. De kan vara oroliga att de själva eller någon i familjen ska bli sjuka, att inte få gå till skolan  eller att inte få träffa kompisarna.  Här finns stöd och råd

Frågor och svar

Till samlad information om Coronaviruset

Relaterade länkar