Gå till innehållet

Information om coronaviruset

Här hittar du information om vad kommunen gör för att minimera smittspridning av viruset Corona - covid 19. Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.  Ring 113 13 om du har frågor om covid-19. 

4. Förskola, skola och vuxenutbildning

I Östhammars kommuns förskolor, skolor och vuxenutbildning följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Senaste nytt!

Datum Nyhet
26/3 Matersättning till gymnasieelever
20/3 Kulturskolan ställer in sin undervisning
18/3 Förskolan förbereder åtgärder vid personalbortfall
17/3  Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) går över till distansundervisning
16/3  Öppna förskolan stängd

 

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet inför distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset. Grundskolor och förskolor påverkas i nuläget inte av rekommendationen. De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symptom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symptom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symptom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symptomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Om elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Östhammars kommun har beslutat att hantera förskolor och förskolebarn på samma sätt som skolor och elever.

Relaterade länkar

Så pratar du med barn om coronaviruset
Så pratar du med barn om coronaviruset

Kontakta oss