Gå till innehållet

Information om coronaviruset

Här hittar du information om vad kommunen gör för att minimera smittspridning av viruset Corona - covid 19. Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.  Ring 113 13 om du har frågor om covid-19. 

7. Leverantörer av varor och tjänster

Du som är leverantör av varor eller tjänster till Östhammars kommun kan beröras med anledning av coronaviruset. Här finns frågor och svar. 

 1. Är jag som leverantör skyldig att leverera avtalade varor och tjänster till kommunen?

 2. Vårt företag har drabbats på grund av Coronaviruset och kan inte leverera enligt avtal, hur ska vi hantera detta?

 3. Kommer kommunen att utdöma vite i de fall vi inte kan leverera?

 4. Vad händer om den konsult som ska utföra tjänsten är smittad eller har symptom?

 5. Kan kommunen avbeställa en beställd vara eller tjänst med anledning av Corona-smitta?

 6. Får jag ersättning som leverantör vid avbeställning av vara eller tjänst?

 7. Jag som leverantör känner oro inför hur jag ska agera, vem på kommunen kan jag kontakta?

 

 

 

 1. När det gäller leveransplikt av varor och tjänster så följer vi Folkhälsomyndighetens råd. Så länge det inte finns några restriktioner i Sverige så menar vi att alla leverantörer har full leveransplikt, ingen kan avstå från att leverera till oss för att leverantören t.ex. menar att deras personal inte ska utsättas för smittorisker. Om Folkhälsomyndigheten skulle ge råd kring att vissa situationer ska undvikas även här i Sverige så kan detta ändras.

 2. Om en leverantör inte kan leverera enligt avtalet, och om kommun har ett akut behov, har vi möjlighet att köpa efterfrågad vara eller tjänst hos valfri leverantör. När den avtalade leverantören kan leverera igen ska kommande beställningar återigen beställas hos denne.

 3. Vite kommer inte att utdömas med automatik, en bedömning behöver genomföras i det enskilda fallet. Kontakta upphandlingsenheten via e-post: upphandling@osthammar.se

 4. Om en konsult inte kan leverera till oss har leverantören möjlighet att byta ut konsulten, mot en likvärdig konsult. Finns ingen konsult att tillgå har kommun rätt att gå till leverantör nr 2 på rangordnat avtal. Finns bara en leverantör på avtalet eller att ingen leverantör på det rangordnade avtalet kan leverera så äger kommunen rätt att handla utanför avtalet tillfälligt.

 5. Avbeställningar, oavsett anledning, är möjligt så länge avtalet tillåter det.

 6. Avbeställning som görs i enlighet med avtal medger ingen ersättning. I andra fall är det viktigt att föra en nära dialog med beställande verksamhet.

 7. Aktuell information finns på osthammar.se samt Folkhälsomyndighetens webbplats. I mer specifika fall kan ni kontakta beställande verksamhet.

Om du har andra frågor, kontakta upphandling@osthammar.se

Kontakta oss