Gå till innehållet

Dataskyddsförordningen, GDPR

Din integritet är viktig för oss i Östhammars kommun. Informationen nedan beskriver hur Östhammars kommun behandlar dina personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvar

Kommunens politiska organ (exempelvis nämnderna) är - var och en för sin egen verksamhet - ansvariga för att personuppgifterna behandlas enligt gällande lag. Själva hanteringen av personuppgifterna görs dock av tjänstepersoner på de förvaltningar som lyder under de politiska organen. 

Kontakta oss