Gå till innehållet

Vattenavstängning på Majvägen 1-10 samt på Liljegatan i Östhammar, i kväll kl. 20:00 - ca 23:55. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Din integritet är viktig för oss i Östhammars kommun. Informationen nedan beskriver hur Östhammars kommun behandlar dina personuppgifter.

3. Varifrån hämtas dina personuppgifter?

Vanligtvis inhämtas uppgifter direkt från dig som medborgare men vi kan ibland ta emot, komplettera och behandla personuppgifter från andra källor som exempelvis; myndigheters register eller andra privata och offentliga register, såsom; Skatteverket. Vi kan även komma att spela in eller dokumentera på annat sätt vår kommunikation med dig för att ha möjlighet att uppfylla våra förpliktelser mot dig som medborgare. 

Kontakta oss