Gå till innehållet

Dataskyddsförordningen, GDPR

Din integritet är viktig för oss i Östhammars kommun. Informationen nedan beskriver hur Östhammars kommun behandlar dina personuppgifter.

4. Skyddad identitet

Om du har skyddad identitet (antingen sekretessmarkering, kvarskrivning eller fingerade personuppgifter) bör du inte använda dig av Östhammars kommuns e-tjänster, Facebook eller skicka e-post till oss. Det säkraste för dig är att ringa oss. 

Kontakta oss