Gå till innehållet

Dataskyddsförordningen, GDPR

Din integritet är viktig för oss i Östhammars kommun. Informationen nedan beskriver hur Östhammars kommun behandlar dina personuppgifter.

5. Så använder kommunen dina personuppgifter

Östhammars kommun kommer att behandla din information för olika ändamål. Syftet med att behandla dina personuppgifter är för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter och åtaganden.Till exempel för att kunna hantera ärenden samt fakturor. Har du barn i skolan hämtar vi exempelvis uppgifter om var du är bosatt (kommun och församling). 

Östhammars kommun kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges på denna sida om Östhammars kommun inte är skyldiga enligt lag att göra det till följd av ett krav från myndighet, domstolsbeslut eller om vi fått ditt medgivande till ett sådant utlämnande. 

Kontakta oss