Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ett akut ledningsarbetet på Albrektsgatan, Bodagatan, Kanikebolsgatan och Smedjegatan i Östhammar, ikväll den 13 juni från kl 19:00. Arbetet väntas bli klart under natten, under tiden leds trafiken om via Bodagatan samt Källvägen. Läs mer på Gästrike Vatten´s webbplats.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Din integritet är viktig för oss i Östhammars kommun. Informationen nedan beskriver hur Östhammars kommun behandlar dina personuppgifter.

7. Vem kan se dina personuppgifter?

Det är endast aktuell handläggare på Östhammars kommun som har behörighet att behandla dina personuppgifter. De personuppgifter för vilka sekretess råder kommer inte att lämnas ut som allmän handling. Dina personuppgifter kan även komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde, oftast underleverantörer, som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig (exempelvis ett IT-system för journalföring inom vård och omsorg eller via en applikation för dialog mellan pedagog och förälder i skolan). Detta personuppgiftsbiträde kommer endast att behandla personuppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för. 

Kontakta oss