Gå till innehållet

Dataskyddsförordningen, GDPR

Din integritet är viktig för oss i Östhammars kommun. Informationen nedan beskriver hur Östhammars kommun behandlar dina personuppgifter.

8. Dina rättigheter som registrerad

Rätt till att begära registerutdrag 
Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka av dina personuppgifter som Östhammars kommun behandlar. Vid förfrågan får du denna information utan angivande av skäl. Det finns olika sätt att beställa ett registerutdrag, antingen skriftligen till vår adress alternativt kan du skicka en begäran via e-post (observera att känsliga personuppgifter inte kan skickas via e-post). 

Rätt till att begära rättelse 
Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade.Som registrerad har du rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. Om du anser att dina personuppgifter ska rättas eller raderas, eller att behandlingen ska begränsas, kan du kontakta kommunen. Enligt dataskyddsförordningen gäller rätten till radering dock inte personuppgifter som måste behandlas på grund av ett ändamål av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse. Rätten till radering gäller inte heller när personuppgifter behandlas för arkivändamål. 

Rätt till begränsning 
Du har rätt att begära att behandlingen av personuppgifter rörande dig begränsas. Med begränsning menas att personuppgifterna spärras under en viss tid, till exempel under den tid som behövs för att kommunen ska kunna utreda on en personuppgift ska rättas. 

Rätt till dataportabilitet 
Den innebär att en registrerad som lämnat sina personuppgifter till en personuppgiftsansvarig i vissa fall ska ha rätt att få sina personuppgifter för att använda dem hos en annan personuppgiftsansvarig, till exempel flytta uppgifter mellan två olika sociala medietjänster. 

Återkallande av samtycke 
Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, till exempel när du skaffade lånekort på kommunens bibliotek, har du rätt att ta tillbaka samtycket. 

Kontakta oss