Gå till innehållet

Dataskyddsförordningen, GDPR

Din integritet är viktig för oss i Östhammars kommun. Informationen nedan beskriver hur Östhammars kommun behandlar dina personuppgifter.

9. Så länge lagras dina personuppgifter

Ett grundläggande krav i dataskyddsförordningen är att dina personuppgifter inte ska lagras längre än nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Däremot finns det andra lagar, till exempel socialtjänstlagen och arkivlagen, som reglerar hur länge dina personuppgifter får lagras. 

Dina personuppgifter får dock bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål under en längre tid. 

Kontakta oss