Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Beredskap och säkerhet

Vi arbetar för att Östhammars kommun ska fortsätta vara en trygg och säker plats för både invånare och besökare. Arbetet handlar bland annat om att stärka kommunens krisberedskap och civila försvar. Andra viktiga delar handlar om att skapa trygghet och förebygga brott. Vi samordnar arbetet under en samhällsstörning och vill samverka med andra aktörer i kommunen. Du vet väl om att det finns mycket du kan göra själv för din egen trygghet och säkerhet. På de här sidorna har vi samlat information om vårt arbete - och ditt.

Aktuellt

Klicka in för att ta del av kurser, föreläsningar, kommande beredskapsövningar. Här hittar du även dokument som bland annat Nödvattenplan, Program för beredskap och Trygghetspunkter.