Gå till innehållet

Vattenavstängning - Nypongatan , Östhammar kommun
Starttid: 2023-12-12 11:00:00
Sluttid: 2023-12-12 15:00:00

För mer information Driftstörningar - Gästrike Vatten (gastrikevatten.se)

Medborgarundersökningen

17059859-woman-play-game-on-cellphone

Vad är Medborgarundersökningen?

Medborgarundersökningen är en enkät som tillhandahålls av SCB (Statistiska Centralbyrån) som mäter kommuninvånares attityder kring hemkommunen och dess verksamheter. Undersökningen skickas ut varje år till 1 200 slumpmässiga hushåll i Östhammars kommun och är uppdelad i två ålderskategorier: 18-64 år samt 65 år-äldre. Här har du som är folkbokförd i kommunen möjlighet att svara på frågor om hur du tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar.

 

Din åsikt är viktig för att förbättra Östhammars kommun

Genom att besvara Medborgarundersökningen medverkar du till att förbättra kommunen och dess verksamheter. Östhammars kommuns samtliga sektorer arbetar utifrån Medborgarundersökningens resultat som sätter mål och visioner utifrån de svar som inkommit i enkäten. Som medborgare har du en betydande roll för det framtida arbetet och kommunens utveckling. Vi jämför även Östhammars kommuns resultat med andra kommuner i Sverige för att se eventuella förbättringsmöjligheter utifrån ett bredare perspektiv.

Östhammars kommuns Medborgarundersökning år 2023

Är du en av de 1 200 utvalda personerna i årets Medborgarundersökning? Då är vi nyfikna på att höra vad just du tycker! Undersökningen innehåller 41 stycken standardfrågor som berör bland annat områden så som skola, omsorg, boendemiljö, utbildningsmöjligheter med mera.

Detta år innehåller även enkäten fyra stycken specifika frågor som gäller renhållning och återbruk i kommunen:

  • Lämnar du regelbundet kläder, möbler och andra föremål till återbruk/återanvändning?

  • Köper du regelbundet begagnade kläder, möbler och andra föremål?

  • Hur anser du att tömning och tillgänglighet av papperskorgar, sopkärl och latrin fungerar i parker, gästhamnar och allmänna platser i kommunen?

  • Hur anser du att tömning och tillgänglighet av papperskorgar, sopkärl och latrin fungerar på allmänna platser i skärgården där sådan service finns?

 

Sista inlämningsdatum

Undersökningen kommer i två varianter där du har möjlighet att besvara enkäten antingen i pappersformat eller via webben. Webbenkäten kan besvaras på svenska eller engelska. Vill du besvara enkäten på arabiska behöver du kontakta SCB genom att ringa: 010-479 69 30. Information kring hur du går tillväga för att besvara undersökningen hittar du i ditt enkätutskick. Inloggningssida, kontaktuppgifter och mer information hittar du här. Skicka in din brevenkät senast 3 nov eller din webbenkät senast 7 nov kl. 13.00

 

12113962-man-sits-on-tree-trunk-in-forest-using-mobile-phone

Förra årets undersökning

Enkäten för år 2022 gick ut till totalt 1 200 stycken hushåll i Östhammars kommun och besvarades av sammanlagt 460 hushåll. I jämförelse med övriga deltagande kommuner i landet låg Östhammars kommun över det genomsnittliga svarsdeltagandet. Vi vill därför passa på att rikta ett stort tack till alla er som har engagerat er och besvarat enkäten! Er åsikt är viktig för utvecklingen av kommunen och dess verksamheter. 

  

Fler påverkansvägar

Om du inte är en av dem som har fått hem årets medborgarundersökning kan du påverka på andra sätt. Gör din röst hörd genom att: 

 

 

Medborgarundersökning 2020 18 januari 2021

Denna rapport redovisar resultatet för Östhammars kommun från en enkätundersökning där medborgare har fått tycka till om kommunen och dess verksamheter. Undersökningen genomfördes av Statistiska Centralbyrån, SCB, mellan den 24 augusti och den 3 november 2020. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 43 procent enkäten. I år fanns även ett antal extra frågor för att fånga upp invånarnas upplevelse av den pågående corona-pandemin.

Medborgarundersökning 2019 25 februari 2020

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 135 kommuner 2019. I vår kommun tillfrågades 1 200 personer i åldrarna 18–84 år att delta och av dessa valde 45 procent att svara på undersökningen. Här hittar du även de enkätfrågor som skickades ut 2019.

Medborgarundersökning 2018 18 februari 2019

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 111 kommuner 2018. I vår kommun tillfrågades 1 200 personer i åldrarna 18–84 år att delta och av dessa valde 43 procent att vara med.

Relaterade länkar