Gå till innehållet

Motioner till kommunfullmäktige

Motioner är förslag från ledamöter i kommunfullmäktige. Motioner väcks i kommunfullmäktige. De bereds av den förvaltning som berörs av förslaget innan de återvänder till kommunfullmäktige. Det kan därför ta viss tid innan motionen kommer tillbaka för beslut. Beslut bör fattas inom ett år efter att motionen har väckts.