Gå till innehållet

Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige

Du har rätt att ställa frågor till någon av kommunfullmäktiges ledamöter, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsennämnder, bolag och stiftelse samt till kommunens revisorer och chefstjänstemän.

Lämna din fråga till kommunkansliet senast sex dagar innan kommunfullmäktiges sammanträde. Frågorna får inte gälla myndighetsutövning mot enskild. Frågan ska vara kort.

Ordförande och vice ordföranden avgör om en fråga får ställas, i vilken ordning den ska behandlas och vem som ska svara på din fråga.

Ordförande läser upp frågan på kommunfullmäktiges sammanträde.
Du som frågar ska vara på plats vid sammanträdet. Du får yttra dig under frågestunden, men du ska vara kortfattad. Fullmäktiges ledamöter får inte debattera under frågestunden.

Vill du ställa en fråga till kommunfullmäktige?

Använd formuläret här nedan.

Om du får problem med recaptcha/robotfiltret så kan du läsa mer här