Gå till innehållet

Information till de politiska partierna

På den här sidan finns information som berör de partier som ställer upp i EU-valet. Här kommer du som företrädare hitta information om vallokaler, vad som gäller för utdelning av valsedlar, affischering, kampanjande i anslutning till vallokal med mera.

Distribution och utläggning av valsedlar

Partier får själva distribuera sina valsedlar direkt till kommunens röstnings- och vallokaler. Information om lokalerna och dess öppettider. 

Kontakt: Valnämndens suppporttelefon 070-211 35 67.

Läs mer om regler för deltagande i val och om anmälan av deltagande på valmyndighetens hemsida.

Kampanjande och affischering

Genom kampanjaktiviteter får de politiska partierna som deltar i valet möjlighet att sprida information till väljarna.

Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar att ge de politiska partier som deltar i valet till Europaparlamentet tillstånd till affischering utmed allmänna vägar inom Uppsala län under tidsperioden den 12 maj till och med den 16 juni 2024.

Tillstånd att inom Uppsala län sätta upp valaffischer inför 2024 års val till Europaparlamentet

Allmänna sammankomster

För partier som vill anordna valkampanjaktiviteter på allmän plats behöver partiet ansöka om tillstånd hos polismyndigheten enligt 2 kap. 4 § ordningslagen. Med allmän plats räknas bland annat allmänna vägar, gator, vägar, torg och parker. I Östhammars kommun räknas också lekplatser, skolgårdar, begravningsplatser, naturreservat och badplatser som allmän plats. Läs mer i våra Lokala föreskrifter, se länk under "Relaterade länkar".
 
Med allmän sammankomst räknas valkampanjaktiviteter som demonstrationer, manifestationer och opinionsyttringar exempelvis valmöten, valtal eller att dela ut flygblad.
 
Du ansöker om tillstånd att ordna en allmän sammankomst via polisens hemsida. Tänk på att skicka in ansökningar i god tid för att polisen ska kunna handlägga din begäran.
 

Länk till polismyndighetens hemsida - ansökan om tillstånd för allmän sammankomst

Användning av allmän plats

Om partiet vill använda en allmän plats exempelvis ställa upp en valstuga, affischera på offentlig plats eller använda en scen för ett valtal eller liknande behöver partiet ansöka om tillstånd från polismyndigheten enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

Enligt kommunens allmänna ordningsföreskrifter krävs tillstånd för att sätta upp valaffischer som vetter mot offentlig plats. Tillstånd krävs inte för att sätta upp affischer på allmänna anslagstavlor, reklampelare eller liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Likaså krävs det enligt ordningsföreskrifterna tillstånd för att använda högtalarutrustning eller liknande för att sprida information, reklam eller propaganda som riktar sig till personer på allmän plats.

Du ansöker om tillstånd att använda allmän plats via polisens hemsida. Tänk på att skicka in ansökningar i god tid för att polisen ska kunna handlägga din begäran. För användning av allmän plats kommer kommunen att ta ut en avgift.

Länk till polisens hemsida - ansökan om tillstånd för användning av allmän plats 

Att tänka på!

På röstmottagningsställen (förtidsröstningslokaler eller vallokaler) eller i direkt anslutning till dessa får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val, enligt 8 kap. 3 § vallagen.

Förbudet omfattar inte utdelandet av valsedlar utanför röstmottagningsställen under pågående röstning. Dock får man inte stå så att man hindrar valdeltagare att sig in i röstnings- och vallokaler. För valsedelutdelning krävs inte tillstånd från polismyndigheten. 

Mer information

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta valkansliet, se nedan kontaktuppgifter.

Kontakter