Gå till innehållet

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Känner du inte någon som kan vara bud åt dig, kan du få hjälp av valnämnden, se länk Behöver du hjälp med att rösta?

Rösta med bud

Du kan rösta med bud av följande anledningar:

  • sjukdom 
  • ålder
  • funktionsnedsättning
  • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
  • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren.

Bara vissa personer får vara bud

Budet ska vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

  • din make, maka eller sambo
  • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
  • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
  • lantbrevbärare
  • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Särskilt material för att rösta med bud

Du behöver ett särskilt material för att rösta med bud. Materialet kan beställas på val.se (länk) du kan också kontakta valkansliet i din kommun på mobiltelefon 070-211 35 67.

Från och med den 22 maj kan du även hämta budröstningsmaterial i en förtidsröstningslokal. "Här kan du förtidsrösta"

Valsedlar kan hämtas på kommunhuset samt i alla röstnings- och vallokaler. Budrösten kan lämnas in som förtidsröst i valfri röstningslokal i hela landet eller till anvisad (står på ditt röstkort) vallokal på valdagen.