Gå till innehållet

Hur röstar jag?

Alla som får rösta i valet och är upptagna i röstlängden får ett röstkort hemskickat med posten. Röstkorten skickas ut mellan den 2 och 8 maj.

För att ha rösträtt i valet måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige eller är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Om du inte har möjlighet att rösta på valdagen den 9 juni i en vallokal kan du förtidsrösta i en röstningslokal var du vill i Sverige. Du kan också i vissa fall budrösta eller rösta från utlandet.

Rösta i vallokal på valdagen

Som väljare är du knuten till ett geografiskt område som kallas valdistrikt. Det är din folkbokföringsadress som styr vilket valdistrikt du tillhör. För varje valdistrikt finns en vallokal. Det är i den vallokalen du kan rösta på valdagen och det är där du blir avprickad i röstlängden och din röst läggs i valurnan. Det är i vallokalen som rösten blir räknad på valkvällen.

Vallokalen står på röstkortet

På röstkortet står vilket valdistrikt du tillhör. Det står även adress och öppettid till vallokalen.

Rösta i förtid i röstningslokal

Om du inte kan rösta i vallokal på valdagen den 9 juni kan du förtidsrösta i en röstningslokal var du vill i Sverige. Du måste ta med dig röstkort och id-handling. Förtidsröstningen startar den 22 maj. 

Frågor om röstning 
Kontakta valkansliet
Tel: 070-211 35 67

Rösta med bud

Du kan rösta med bud om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. 

Rösta från utlandet

Du som befinner dig utomlands när det är val kan rösta från utlandet. Du kan antingen brevrösta eller rösta på en ambassad eller konsulat.