Gå till innehållet

Kommunal service på finska

Samhällsvägledning

Om du vill prata finska i dina kontakter med Östhammars kommun, ta i första hand kontakt med Östhammar Direkt på tel 0173-86000 eller med koordinatorn för finskt förvaltningsområde.

Förskola, skola och modersmål

Alla som identifierar sig som sverigefinsk har rätt till förskoleverksamhet helt eller en väsentlig del på finska. Om du önskar förskoleverksamhet på finska, ska du ange det när du ansöker om förskoleplats. 

Önskar du undervisning i finska på skolan ansöker du via denna blankett.

Äldreomsorg

Du har rätt till att få information och service helt eller en väsentlig del på finska inom äldreomsorg. Kontakta kommunens biståndshandläggare för mer information.

Kultur

Finska böcker finns för utlåning eller beställning på våra bibliotek. Finska föreningar arrangerar kulturaktiviteter och medlemsmöten.

Annan service

Borgerlig vigsel på finska

Kontakter