Gå till innehållet

Förvaltningsområde på finska

Östhammars kommun är förvaltningsområde för finska.  Det innebär att den sverigefinska minoriteten i kommunen har särskilda rättigheter enligt minoritetslagen. Kommunen ska till exempel erbjuda äldreomsorg och förskoleverksamhet helt eller till en väsentlig del på finska till den som vill det. Du har också rätt att använda finska i dina kontakter med kommunen.

Protokoll från samrådsmöten

Protokoll från Samrådsmöte 10 december 2019

Protokoll från Samrådsmöte 10 april 2019.pdf

Protokoll från Samrådsmöte 26 november 2018.pdf

Protokoll från Samrådsmöte 18 april.pdf

En stärkt minoritetspolitik.pdf

Kontakter