Gå till innehållet

Förvaltningsområde på finska

Östhammars kommun är förvaltningsområde för finska. Det betyder bland annat att kommunen ska erbjuda plats på en finskspråkig avdelning inom förskola om du som är finskspråkig vill ha det, samt att du har rätt att använda finska i dina kontakter med kommunen.

Protokoll från samrådsmöten

Protokoll från Samrådsmöte 26 november 2018.pdf

Protokoll från Samrådsmöte 18 april.pdf

Kartläggning av finsktalande personal och finskspråkiga brukare, feb 2018.pdf

En stärkt minoritetspolitik.pdf

Kontakter