Gå till innehållet

Kommunal service på finska

Samhällsvägledning

Om du vill prata finska i dina kontakter med Östhammars kommun, ta i första hand kontakt med Östhammar Direkt på tel 0173-86000 eller med vår finsktalande koordinator.

Förskola, skola och modersmål

Inom förskolan innebär det att vi kan erbjuda ditt barn förskoleverksamhet hela eller en väsentlig del på finska på de förskolor som har finskspråkig personal.

Om du önskar förskoleverksamhet på finska, ska du ange det när du ansöker om förskoleplats. 

Äldrevård

Du har rätt till att få information och service på finska inom äldrevården.

Kultur

Finska böcker finns för utlåning eller beställning på våra bibliotek. Finska föreningar arrangerar kulturaktiviteter och medlemsmöten.

Annan service

Borgerlig vigsel på finska.

Kontakter