Gå till innehållet

Information om coronaviruset

Här hittar du information om vad kommunen gör för att minimera smittspridning av viruset Corona - covid 19. Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.  Ring 113 13 om du har frågor om covid-19. 

1. I korthet

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Enligt Folkhälsomyndigheten är risken för smittspridning av coronasmitta (covid-19) i Sverige är mycket hög.

Östhammars kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser. Se länkar längre ner.

 • Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på nätet
 • Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

2. Om du har symptom

Coronaviruset Covid-19 har många symptom som liknar förkylning eller influensa. Stanna därför hemma om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka. De flesta som insjuknar i Covid-19 blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården.

För att förhindra smittspridning är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vara hemma och begränsa sociala kontakter vid symptom på sjukdom. Det är också viktigt att vänta minst två dygn efter du har blivit frisk innan du går till jobbet eller skolan.

Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symptom. Anhöriga ska inte göra besök på sjukhus och äldreboenden. Undantag kan förekomma i angelägna fall.

Testa dig själv ­— behöver jag ringa vården?

Gör detta självskattningstest för att avgöra om egenvård räcker eller om du behöver kontakta vården. Testet tillhandahålls av Region Stockholm.

Gör testetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Symptom

Om du känner igen dig i nedanstående symptom bör du stanna hemma och begränsa dina sociala kontakter. 

 • feber
 • snuva
 • hosta
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskelvärk
 • illamående

Begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Förbjudet med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare, för att minska smittspridning av coronaviruset (COVID-19).

Den nya restriktionen började gälla den 29 mars.  Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor.

För aktuell information vänder du dig till den arrangör som ordnar evenemanget. 

Relaterade länkar

Belasta inte sjukvården i onödan

De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård. Om du känner oro, har allmänna frågor om coronaviruset, hur myndigheterna hanterar situationen, ring 113 13.

Nedan hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Så undviker du att smittor sprids

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids.

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

3. Förskola, skola och vuxenutbildning

I Östhammars kommuns förskolor, skolor och vuxenutbildning följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Senaste nytt!

Datum Nyhet
26/3 Matersättning till gymnasieelever
20/3 Kulturskolan ställer in sin undervisning
18/3 Förskolan förbereder åtgärder vid personalbortfall
17/3  Bruksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskoleutbildningen (YH) går över till distansundervisning
16/3  Öppna förskolan stängd

 

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, högskolor och universitet inför distansundervisning med anledning av det nya coronaviruset. Grundskolor och förskolor påverkas i nuläget inte av rekommendationen. De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan.

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symptom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symptom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symptom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk.

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symptomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

Om elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Barn- och utbildningsförvaltningen i Östhammars kommun har beslutat att hantera förskolor och förskolebarn på samma sätt som skolor och elever.

Relaterade länkar

Så pratar du med barn om coronaviruset
Så pratar du med barn om coronaviruset

4. Vård och omsorg

Senaste nytt!

Datum Nyhet
19/3  Inställda aktiviteter inom Socialförvaltningen
16/3   Besöksstopp införs vid närvård- och korttidsenheten
13/3   Socialförvaltningen inför besöksstopp vid äldreboenden

Besöksstopp 

För att värna om de boendes trygghet och hälsa samt hindra eventuell smittspridning har socialförvaltnings tillförordnade chef infört besöksstopp på kommunens äldreboenden, närvårdsenheten och korttidsenheten.

Om det finns särskilda skäl att besöka anhöriga kan du ta kontakt med boendets personal.

Besöksstoppet gäller från 13 mars och tillsvidare.

Förhindra smittspridning

För att förhindra smittspridning är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att stanna hemma och begränsa sociala kontakter vid symptom på sjukdom. Det är också viktigt att vänta minst två dygn efter du har blivit frisk innan du går till jobbet eller skolan.

Östhammars kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Så här förbereder vi oss

Inom våra verksamheter finns redan goda kunskaper, rutiner och vana att förebygga och hantera smittor av olika slag. För att kunna hantera en ökad smittspridning gör vi nu ytterligare förberedelser:

 • Vi planerar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna. I samband med det ser vi över och identifierar särskilt viktiga funktioner.
 • Vi planerar också för att vid behov kunna att isolera smittade personer på äldreboenden och gruppbostäder.
 • Alla verksamheter har fått en påminnelse om vikten av att följa de basala hygienrutinerna.
 • Vi har säkerställt tillgång till nödvändigt material genom extrabeställningar.
 • De olika verksamheterna ser över sina handlingsplaner. En del är att identifiera särskilt sköra personer.
 • Vi har gett samma information till de externa utförare som arbetar på uppdrag av socialnämnden. 

5. Här finns hjälp att få!

Nedan har vi listat kontaktuppgifter till kyrkor i vår kommun som erbjuder hjälp.

Alunda

Gimo

 • Gimogårdskyrkan: 0700-104245
 • Svenska kyrkan: 0173-40077 (Lotta Wellsten, kyrkoherde, Gimo pastorat)  

Östhammar/Öregrund

 • Equmeniakyrkan: 070-23 80 509 ( Britt-Marie Magnedahl, diakon)
 • Svenska kyrkan: 070-2248180 (Sara Jakobsson Grip och Monica Lemoine, präst Roslagens norra pastorat) 
 • Hjälptelefon: 0173-428 00

Österby

 • Pingstkyrkan: 0295-342 12 (Österby pingstförsamling)
 • Svenska kyrkan:  0295-244061 (Tina Johansson , Dannemorabygdens församling)
 • Kontaktnummer för allmänheten: 0295-244075 (Kerstin Jansson, diakon i Dannemorabygdens församling) 

6. På lättläst svenska

Just nu sprids viruset corona
över hela världen.

Corona orsakar en sjukdom
som heter covid-19.
Sjukdomen kan vara farlig
för äldre personer
och för personer som redan är sjuka.

Därför behöver alla hjälpas åt
att minska risken
för att corona sprids.

Så här kan du hjälpa till:

Tvätta händerna

Tvätta händerna ofta och noggrant
med tvål och vatten.
Då minskar risken att smittas.

Använd handsprit
om du inte kan tvätta dig
med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket!

Här kan du se en kort film
om att tvätta händerna

Stanna hemma
om du känner dig sjuk

Har du något av de här symptomen
ska du stanna hemma från skolan eller jobbet.

 • feber
 • snuva
 • hosta
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskelvärk
 • illamående

Du ska också låta bli att gå till
bibliotek eller andra platser
där det är många människor.

Förskola och skola

Alla barn och elever som är friska
kan gå till förskolan och skolan.

Men har ditt barn
något av de här symtomen
ska ditt barn stanna hemma.

 • feber
 • snuva
 • hosta
 • halsont
 • huvudvärk
 • muskelvärk
 • illamående

 

Ditt barn ska stanna hemma
tills det är helt friskt
och två dygn till.

Blir ditt barn sjukt på förskolan
eller skolan
ska du hämta ditt barn direkt.

Vill du att ditt barn ska vara hemma
fastän barnet är friskt
ska du ansöka om ledigt.

Ansök om ledigt
på samma sätt som du brukar göra.

Besöksförbud

För att undvika att smitta sprids 
har vi infört ett tillfälligt besöksstopp
till dessa boenden.

 • närvården
 • äldreboenden
 • korttidsboende.

Om du behöver besöka 
en anhörig ska du först
kontakta personalen
där din anhöriga bor.

Sprid inte falsk information

Ibland när det händer viktiga saker
börjar falska rykten att spridas.

Hjälp till att hindra falska rykten.
Tänk efter vem du har fått informationen av,
och fundera över om det du har hört
är sant.

Så här jobbar Östhammars kommun

Östhammars kommun följer
Folkhälso-myndighetens
råd om viruset corona.

Vi arbetar även tillsammans
med andra myndigheter
och organisationer
för att hindra att viruset sprids.

Information om corona och covid-19

8 sidor (nyheter på lätt svenska)

8 sidor, frågor och svar, länken öppnar 8 sidors webbplats

Krisinformation.se

Krisinformation.se, länken öppnar webbplatsen www.krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten, frågor och svar om coronaviruset, länken öppnar Folkhälsomyndighetens webbplats

1177 Vårdguiden

Covid-19 – coronavirus, länken öppnar 1177 Vårdguidens webbplats

Har du frågor om coronaviruset?

Ring telefonnummer 113 13,
Sveriges nationella informationsnummer.

7. Leverantörer av varor och tjänster

Du som är leverantör av varor eller tjänster till Östhammars kommun kan beröras med anledning av coronaviruset. Här finns frågor och svar. 

 1. Är jag som leverantör skyldig att leverera avtalade varor och tjänster till kommunen?

 2. Vårt företag har drabbats på grund av Coronaviruset och kan inte leverera enligt avtal, hur ska vi hantera detta?

 3. Kommer kommunen att utdöma vite i de fall vi inte kan leverera?

 4. Vad händer om den konsult som ska utföra tjänsten är smittad eller har symptom?

 5. Kan kommunen avbeställa en beställd vara eller tjänst med anledning av Corona-smitta?

 6. Får jag ersättning som leverantör vid avbeställning av vara eller tjänst?

 7. Jag som leverantör känner oro inför hur jag ska agera, vem på kommunen kan jag kontakta?

 

 

 

 1. När det gäller leveransplikt av varor och tjänster så följer vi Folkhälsomyndighetens råd. Så länge det inte finns några restriktioner i Sverige så menar vi att alla leverantörer har full leveransplikt, ingen kan avstå från att leverera till oss för att leverantören t.ex. menar att deras personal inte ska utsättas för smittorisker. Om Folkhälsomyndigheten skulle ge råd kring att vissa situationer ska undvikas även här i Sverige så kan detta ändras.

 2. Om en leverantör inte kan leverera enligt avtalet, och om kommun har ett akut behov, har vi möjlighet att köpa efterfrågad vara eller tjänst hos valfri leverantör. När den avtalade leverantören kan leverera igen ska kommande beställningar återigen beställas hos denne.

 3. Vite kommer inte att utdömas med automatik, en bedömning behöver genomföras i det enskilda fallet. Kontakta upphandlingsenheten via e-post: upphandling@osthammar.se

 4. Om en konsult inte kan leverera till oss har leverantören möjlighet att byta ut konsulten, mot en likvärdig konsult. Finns ingen konsult att tillgå har kommun rätt att gå till leverantör nr 2 på rangordnat avtal. Finns bara en leverantör på avtalet eller att ingen leverantör på det rangordnade avtalet kan leverera så äger kommunen rätt att handla utanför avtalet tillfälligt.

 5. Avbeställningar, oavsett anledning, är möjligt så länge avtalet tillåter det.

 6. Avbeställning som görs i enlighet med avtal medger ingen ersättning. I andra fall är det viktigt att föra en nära dialog med beställande verksamhet.

 7. Aktuell information finns på osthammar.se samt Folkhälsomyndighetens webbplats. I mer specifika fall kan ni kontakta beställande verksamhet.

Om du har andra frågor, kontakta upphandling@osthammar.se

8. Stöd till dig som företagare

Det pågående coronavirusets framfart slår just nu hårt mot många företagare i kommunen. Östhammars kommun har därför beslutat att genomföra en rad åtgärder för att underlätta för näringslivet.

Senaste nytt!

Datum Nyhet

1/4

Tillväxtgalan 2020 fllyttas fram

31/3

Kostnadsfri rådgivning till företag i Östhammars kommun

24/3

Endast bordsservering i restaurangbranschen

20/3

Fortsätt att köpa varor och tjänster från vår servicenäring
19/3

Stöd till dig som företagare med anledning av Coronaviruset

Beslutade insatser och åtgärder

 • Vi erbjuder återbetalning när ett ärende dras tillbaka
 • Vi erbjuder våra hyresgäster anstånd på hyra för lokaler. *
 • Vi erbjuder anstånd med betalning för tillstånd och tillsyn. *
 • Vi kan påskynda betalning till leverantörer
 • Konferenser och möten bokas i första hand om till ett senare tillfälle i samråd med leverantörer & deltagare
 • Vi samordnar tillsynsbesök med verksamhetsutövare, utifrån den rådande situationen.
 • Vi tar gärna en dialog med verksamhetsutövare som har pågående ärenden - och som i dessa har behov av att sträcka ut i tiden med anledning av den uppkomna situationen.
 • Vi informerar löpande på vår webbplats om de särskilda åtgärder som vidtas och vi fortsätter att erbjuda företagslotsmöten för att ge möjlighet att diskutera enskilt ärende.
 • Vi diskuterar gärna markupplåtelse med lokala verksamhetsutövare utifrån den uppkomna situationen. Dessa diskussioner styr vi till våra företagslotsmöten.

*Kontakta kommunen för hjälp med ditt specifika ärende.

Östhammars kommuns företagslotsning

Vi erbjuder fortsatt möjligheten till ett kostnadsfritt möte där du som företagare vid ett och samma tillfälle får träffa näringslivsutvecklare och berörda handläggare.

Samlad information på Verksamt.se

Här finns samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19. 

Branschorganisationer

En god idé kan vara att ta reda på om din branschorganisation har specifika råd eller information som är extra relevant för just ditt företag. Tillväxtverket har samlat branschorganisationer i en A-Ö-lista. 

9. Tietoja uudesta koronaviruksesta ja covid-19-taudista

Uusi koronavirus on levinnyt maailmalla joulu-kuusta 2019 lähtien. Viruksen aiheuttama tauti on nimetty covid-19:ksi.

Tietoja uudesta koronaviruksesta ja covid-19-taudista

10. Other languages

11. Vi söker dig som vill göra en insats!

12. Så här hjälps vi åt att förhindra smittspridning

Regeringen och landets myndigheter är tydliga i sitt budskap – vi har alla ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset i samhället. Här har vi samlat råd och rekommendationer på vad du bör, kan och får göra.

Jag är frisk, och under 70 år

Tvätta händerna regelbundet och alltid före måltid, efter toalettbesök samt när du varit i offentliga miljöer. Tvål och vatten räcker. Har du inte tillgång till två och vatten kan du använda handsprit. Nys och hosta i armvecket. Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.

Ta ansvar när du rör dig ute

Håll avstånd till andra i affärer, på restauranger, i köer, vid busshållplatser och liknande.

Ta ansvar när du umgås med andra

Placera er med avstånd mellan varandra, undvik närkontakt (handskakningar och kramar osv.) vid fysiska möten. Fundera på om ni kan träffas digitalt. Går det så gör det!

Besök inte äldre och sjuka

Besök inte någon som är på sjukhus eller bor på ett särskilt boende eller gruppboende. Undvik att besöka dina nära och kära som är över 70 år, ring eller ha digital kontakt istället.

Hjälp människor i riskgruppen och/eller de över 70 år

Hjälp människor i din närhet som befinner sig i riskgruppen eller som är över 70 år att handla mat och utföra andra ärenden som skulle innebära en smittofara för denna riskgrupp. I Östhammars kommun finns initiativet Vi hjälper, här kan organisationer anmäla sig för att bidra i arbetet med att hjälpa riskgrupperna. Läs mer "Vi hjälper"

Jobba om du är frisk

Men stanna hemma från jobb, skola och förskola om du är sjuk, även vid lindriga symptom på luftvägsinfektion.

Fungerar det på din arbetsplats, så jobba hemifrån. Kollegorna kan du fika digitalt med istället. Och håll dina möten på jobbet så korta som möjligt (stående möten blir med automatik kortare), bjud bara in de som verkligen behöver medverka. Eller ännu hellre, ta digitala möten eller promenadmöten utomhus istället om det fungerar.

Res med försiktighet

Res inte om det inte är helt nödvändigt, undvik särskilt resor till storstäderna.

Träna ansvarsfullt

Fortsätt att träna, men gör det gärna utomhus. Byt om hemma, undvik aktiviteter med närkontakt, dela inte vattenflaskor och torka av eventuell utrustning efter användning.

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer

Håll dig uppdaterad om situationen via myndigheter och kommuner. Var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Vi tipsar om följande trovärdiga källor:
Folkhälsomyndighetens webbplats
Krisinformation.se
Vårdguiden 1177.se

Jag är frisk, och över 70 år

Undvik social samvaro med andra, ring och träffas digitalt istället. Undvik platser med folksamlingar. Men var gärna utomhus, det är stärkande för kropp och själ.

Be om hjälp att handla och göra ärenden. Det finns hjälp att få av  frivilliga krafter. I Östhammars  kommun finns initiativet Vi hjälper som hjälper dig som behöver. Läs mer "Vi hjälper"

Jag är sjuk eller har sjukdomssymtom

Stanna hemma

Om du arbetar eller går i skola, stanna hemma om du har symtom som snuva, hosta eller feber. Sjuka barn ska stanna hemma från skola och förskola. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Följ dessa rekommendationer även vid lindriga symtom på luftvägsinfektion.

Undvik kontakt

Undvik all kontakt med andra människor. Det är din skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för smittorisk.

Sköt din hygien

Tvätta händerna regelbundet och alltid före måltid, samt efter toalettbesök. Tvål och vatten räcker. Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du sedan kastar direkt i soporna.

Kontakta inte sjukvården i onödan

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på webbplatsen 1177.seRing 113 13 om du har frågor om covid-19. Du behöver bara ringa 1177 om du känner dig mycket sjuk eller behöver sjukvård. Åk inte till vårdcentral eller sjukhus utan att först ha haft kontakt med vården via telefon. 

Kontakta oss