Gå till innehållet

Inrapportering av påträffad tallbeckolja

Om du upptäcker tallbeckolja längs kusten, ber vi dig att fylla i nedanstående formulär alternativt kontakta miljöenheten via Östhammar direkt, telefon 0173-860 00 eller mejl, osthammardirekt@osthammar.se.

Kontaktuppgifter

Plats för påträffad råtallolja

(Ange koordinater)

Skaparen av detta formulär ansvarar för att GDPR, lagrande av personuppgift efterlevs. Mer information om detta finns att läsa på vår hemsida "Så behandlar vi era personuppgifter".