Gå till innehållet

Föreningar och samfund aktiva på integrationsområdet

1. Equmeniakyrkan, Östhammar

Equmeniakyrkan i Östhammar bedriver sedan år 2015 ett språkcafé i samarbete med Svenska kyrkan. Språkcaféet drivs ideellt och är religionsfritt.

Kontakt

Ingeborg Sevastik

Mobil: 070-695 76 96

E-post: isevastik@hotmail.com