Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Projekt tidiga insatser

Östhammars kommun är en av de kommuner i Region Uppsala som medverkar i projektet. Projektet är finansierat av Asyl, Migration och Integrationsfonden (AMIF). 

Hur fungerar det?

För att kunna delta i projektets insatser behöver du godkännas av projektansvarig.

Varför gör man det?

Projektet vill bidra till en bättre integration och social delaktighet.

För vem är det?

Projektet är riktad till dig som inte är EU/EES-medborgare. För att kunna delta i projektets insatser behöver du godkännas av projektansvarig.

Exempel på insatser och aktiviteter

  • Digital kompetens - Öka kunskap om digitala tjänster för att exempelvis använda myndigheter etjänster.

  • Bointroduktion & Bostadssökande - Stöd i bostadssökande. Öka kunskap om rättigheter och skyldigheter för nyanlända hyresgäster.

  • Förstärkt stöd - Exempelvis stöd i kontakt med myndigheter, banker och hälso- och sjukvården.

Logotyper limpa_spara ner för andvändning
Europeiska unionen Region Uppsala