Gå till innehållet

Jämställdhetsstrategin

Våren 2016 antog kommunfullmäktige en strategi för att arbeta med jämställdhetsintegrering i Östhammars kommun.

Genom vår närhet till befolkningens vardagsliv är kommunen en av de politiska nivåer som har bäst förutsättningar att bekämpa ojämställdhet och förhindra att den blir bestående.

Som arbetsgivare har Östhammars kommun möjlighet att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och som servicegivare har kommunen möjlighet att erbjuda en jämställd samhällsservice som speglar individers behov oavsett kön.

I strategin finns beskrivet att vi ska jobba utifrån befintliga mål, alltså det som politikerna redan valt ut som extra viktigt. På så vis behöver vi inte skapa nya mål specifikt för jämställdhetsarbetet. 

Kontakter