Gå till innehållet

Kommunens organisation

Kommunens organisation består av nämnder, kontor och bolag.

I kommunfullmäktige och de olika nämnderna sitter våra förtroendevalda, som har det politiska ansvaret för kommunens verksamheter. Kontoren består av flera olika verksamheter och/eller enheter och där arbetar våra medarbetare med att genomföra de beslut som tas i kommunfullmäktige och nämnderna. 

De kommunala bolagen styrs av en styrelse och har egna anställda som genomför arbetet.