Gå till innehållet

Kommunens organisation

Kommunens organisation består av nämnder, förvaltningar, kontor och bolag.

I kommunfullmäktige och de olika nämnderna sitter våra förtroendevalda, som har det politiska ansvaret för kommunens verksamheter. Förvaltningarna består av flera olika kontor eller enheter och där arbetar våra medarbetare med att genomföra de beslut som tas i kommunfullmäktige och nämnderna. 

De kommunala bolagen styrs av en styrelse och har egna anställda som genomför arbetet. 

Läs mer om våra nämnder, förvaltningar, kontor och bolag

Organisationsschema 28 augusti 2019

Här hittar du vårt organisationsschema.