Gå till innehållet

Kommunens organisation

Kommunens organisation består av nämnder, sektorer, kontor och bolag.

I kommunfullmäktige och de olika nämnderna sitter våra förtroendevalda, som har det politiska ansvaret för kommunens verksamheter. Sektorerna består av flera olika kontor eller enheter och där arbetar våra medarbetare med att genomföra de beslut som tas i kommunfullmäktige och nämnderna. 

De kommunala bolagen styrs av en styrelse och har egna anställda som genomför arbetet. 

Organisationsschema från och med 2023 24 januari 2023

Kommunens organisation består av nämnder, en förvaltning, fyra sektorer och bolag.