Gå till innehållet

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Östhammars kommuns högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige fattar beslut om ärenden som är viktiga för kommunen och sätter mål för kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter till kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen. 

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vart fjärde år av medborgarna i Östhammars kommun. I kommunfullmäktige finns 49 ledamöter. Varje ledamot motsvarar ett mandat. Från och med mitten av oktober 2022 är mandaten i kommunfullmäktige fördelande enligt nedan:

  • Socialdemokraterna, 15 mandat
  • Moderaterna, 10 mandat
  • Sverigedemokraterna, 9 mandat
  • Kristdemokraterna, 5 mandat
  • Centerpartiet, 4 mandat
  • Lokalpartiet BoA , 3 mandat
  • Vänsterpartiet, 2 mandat
  • Liberalerna, 1 mandat

Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder flera gånger varje år.