Gå till innehållet

Vattenavstängning på grund av ledningsarbete Marmavägen, Alunda onsdag 17 juli 08:00 till cirka 10:00. Läs mer på Gästrike Vattens hemsida (länk till annan webbplats)

Avrådan från bad vid Gimobadet! Senaste provtagningen visade för höga halter av bakterier i vattnet och därför avråder vi från bad. Nya prover togs (12/7) och svar väntas under veckan. Läs mer på Havs- och vattenmyndighetens hemsida

Årsredovisning

Vi ger varje år ut en årsredovisning där vi berättar om vad som hänt under det föregående året. I årsredovisningen kan du bland annat läsa om hur kommunens mål har uppfyllts, hur det finansiella utfallet blev och vad de olika nämnderna har gjort under året. 

Årsredovisning 2023 16 april 2024

Årsredovisning 2019 2 november 2020

Årsredovisning 2014 16 september 2015

Årsredovisning 2013 1 september 2015

Årsredovisning 2012 1 september 2015

Årsredovisning 2011 27 december 2018

Årsredovisning 2010 27 december 2018

Kontakter

Relaterade länkar