Gå till innehållet

Kommunens diarium

I kommunens diarium finns registrerade uppgifter om inkomna och upprättade handlingar, så kallade allmänna handlingar, och ärenden.

Varje nämnd och kommunstyrelsen har ett diarium som sköts av en grupp registratorer.

De handlingar som finns hos kommunen är i regel offentliga, och får med vissa undantag läsas av alla enligt tryckfrihetsförordningen (”offentlighetsprincipen”).

Regler i offentlighets- och sekretesslagen, OSL, och dataskyddsförordningen, GDPR, gör att sekretessuppgifter och vissa uppgifter om enskilda personer inte publiceras i kommunens diarium.

Hur funkar det?

Vid start, när du klickar in i webbdiariet (via länk nedan) visas en lista med uppgifter om den senaste veckans handlingar under fliken ”Handlingar”. Det går att ändra datumintervall eller förvaltning.

Önskas du ta del av en handling eller få ytterligare information om ärendet kan du kontakta registrator genom ett klick på pilen ”>” längst till vänster på raden.

Fyll i fälten Namn, E-postadress och Kommentar och skicka till registrator, som återkommer med den begärda handlingen och informationen till e-postadressen du angivit.

Handlingar som berör samma ärende får ett gemensamt ärendenummer/diarienummer.

När man klickar på länken för diarienummer (blåmarkerad) under ”Nummer” i listan, öppnas ärendet med tillhörande handlingar.

Vill du ha information om vad som hänt på ett specifikt ärende, går det att söka direkt under fliken ”Ärenden”. Antingen med den enkla sökningen baserad på datum och förvaltning eller genom den avancerade sökningen, som ger fler sökmöjligheter.

Även i detta fall kan man begära ytterligare information om ärendet genom att fylla i formuläret i ärendet och klicka på ”Skicka”.

Kontakt och personlig hjälp