Gå till innehållet

Medborgarundersökning

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning.

Undersökningen är ett av flera verktyg för att få en bild av hur invånare ser på sin kommun. I medborgarundersökningen får invånarna tycka till om kommunen och dess verksamheter inom tre områden:

  • kommunen som en plats att bo och leva i (så kallade Nöjd-Region-Index)
  • kommunens verksamhet (så kallad Nöjd-Medborgar-Index)
  • inflytandet de har på kommunens verksamheter och beslut (så kallad Nöjd-Inflytande-Index).

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Det innebär att den som besvarar frågorna inte behöver ha egen erfarenheter av det som frågorna behandlar.

SCB:s medborgarundersökning 2018 Östhammars kommun 18 februari 2019

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 111 kommuner 2018. I vår kommun tillfrågades 200 personer i åldrarna 18–84 år att delta och av dessa valde 43 procent att vara med.

Relaterade länkar