Gå till innehållet

På gång i kommunen

Här samlar vi  viktiga frågor för kommunen. Det kan vara stora, strategiska frågor och olika typer av projekt.

1. Projekt Nya Skolan

Syfte

Frösåkersskolan i Östhammar ska delvis rivas och en ny skola ska byggas på området. Skolan kommer att rymma cirka 600 elever och stå klar under början av 2021. 

Tidplan

Projektet startade under hösten 2016.