Gå till innehållet

Projekt Nya Skolan

1. Nya skolan

Den nya skolan som ska byggas i Östhammar kommer att rymma upp till 600 elever mellan årskurs 4 och 9.

De elever som börjar när skolan är klar runt årsskiftet 2020/21 kommer att komma till en ny sorts skola där de inte möts av traditionella klassrum. Istället för fyrkantiga traditionella klassrum finns olika sorters studieplatser och rum som exempelvis dämpar ljudnivån men även tillåter olika sorters lärande. Det kommer finnas möjlighet till ett pedagogiskt upplägg där lärarna lättare kan möta alla elevers behov.

− Jag kan förstå oron för att bryta upp från klassrummet, delvis kan det bero på en bild av att alla istället springer runt och ingen har kontroll. Vi måste fortfarande bygga rum, men inte så många likadana. Vi måste ge eleverna häftiga miljöer och olika typer av miljöer som ökar kreativiteten, säger Lisbeth Bodén, Barn- och utbildningschef.

Beslutet att den här skolan skulle byggas är taget av våra folkvalda politiker och även om det handlar om mycket pengar så är det en investering som görs för barnen i Östhammar på grund av att den gamla skolan blivit gammal och sliten.

− Vi bygger en trygg skola för alla elever, en skola som ska stimulera till lärande, kreativitet och utveckling av olika förmågor och färdigheter. En skola där man vill vara, säger Håkan Blom, rektor.