Gå till innehållet

Projekt Nya Skolan

3. Tidplan

Även om det alltid finns en tidplan så kan yttre och inre omständigheter göra att denna behöver justeras. Här försöker vi hålla en uppdaterad tidplan för hur läget ser ut just nu.

 

2019

V8

Förberedande arbeten Säkra APD-området( dispositionsplan för arbetsplatsen)

V9

Första Spadtag 27/2 14:00

V13

Schaktningar för Grundplatta Skolbyggnad, Plattan som nya skolan skall stå på

V14

Träslöjdsbyggnad rivs delvis

V20

Gjutning av platta

V23

Stommontering påbörjas

V34

Tak på skolan

 

2020

Hus 1 står klart 2020-12-15

Kontakta oss