Gå till innehållet

Regler och styrande dokument

1. Om styrande dokument

För att få god ordning och bra kvalitet i verksamheten finns en rad styrande dokument som har utarbetats inom kommunen. De dokument som presenteras här har som regel antagits av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Ett led i kommunens kvalitetsarbete är att samla och ordna dessa dokument och att se till att de finns tillgängliga för alla de berör.

Som medborgare i kommunen finns det också ett intresse av att se vad som styr den kommunala verksamheten. Därför har vi ställt samman våra egna dokument i form av vision, strategiska områden, policy, reglemente under rubriken Styrdokument.

Alla dokument är i PDF-format och öppnas i ett nytt fönster. Acrobat Reader krävs för att kunna läsa dem.