Gå till innehållet

Kriskommunikation

1. Informationskanaler för kriskommunikation

Vid en kris kan du använda dessa kanaler för att hämta information: 

 • www.krisinformation.se, sammanställer och förmedlar bekräftad information från myndigheter och övriga ansvariga aktörer* i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

 • Via radio och tv

 • Från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier

 • Som notis i Sveriges Radios app SR Play.

I vissa fall kan du bli varnad genom: 

 • Talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området

 • Sms till din mobil om den används i det drabbade området.

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

Utomhusvarning med tyfoner (Hesa Fredrik)

Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik.

Utomhusvarningssystemet kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig. Utomhussignalerna testas var tredje månad. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter.

Hör du en sådan utomhusvarningssignal ska du: 

 • Gå in
 • Stänga fönster, dörrar och ventilation
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra.

Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. 

Du kan också följa Krisinformation.se (via webb, app eller i sociala medier) eller SVT för mer information. Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler.

Utomhusvarningssystemet kan också användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

På www.krisinformation.se kan du läsa mer om VMA

 

vriga aktörer kan exempelvis vara frivilligorganisationer, elnätsföretag, telebolag eller andra privata aktörer.

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

 • via radio och tv
 • från Krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
 • som notis i Sveriges Radios app SR Play.

I vissa fall kan du bli varnad genom: 

 • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
 • sms till din mobil om den används i det drabbade området.

Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.

2. Vad är en kris?

En kris är en oväntad händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Kommunen har en krisberedskap för sådana situationer. Du kan också förbereda dig själv för en kris.

I vår vardag förutsätter vi att saker som vatten, el och transporter fungerar. Men ibland händer det saker som stör eller slår ut dessa samhällsfunktioner. Östhammar kommun arbetar med att ha beredskap för det, vare sig det är olyckor, oväder eller något annat.

Du har stora möjligheter att förbereda dig på det oväntade. I länkarna nedan finns mer information om hur du kan göra det.

Vid en nödsituation som kräver ambulans, brandkår eller polis ringer du alltid 112.

Relaterad information:

 • Vid en nödsituation som kräver ambulans, brandkår eller polis ringer du alltid 112.
 • Dinsakerhet.se  - Här kan du läsa en hel del om hur du kan skydda dig.  Webbplatsen drivs av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).
 • Krisinformation.se - Här hittar du aktuell krisinformation. Webbplatsen drivs av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).
 • 113 13 - Detta är Sveriges nationella informationsnummer. hit kan du ringa för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Observera att 113 13 använder myndigheternas webbplatser som underlag för att svara på frågor.

Kontakta oss