Gå till innehållet

Olyckor och kriser

1. Elavbrott

Vi blir mer och mer beroende av elektricitet i vår vardag. Belysning, datorer, mobiltelefoner, vitvaror och mycket annat förutsätter att anslutningen till elnätet fungerar som den ska.

Vad kan hända?

Oväder och avgrävda kablar är exempel på orsaker till strömavbrott som kan vara under längre tid.

Vad kan jag göra?

Om du får strömavbrott, kontrollera först den egna utrustningen, säkringar och jordfelsbrytare. Kontrollera om grannarna också har strömavbrott. Många elnätsägare har information på webben.

Vad kan jag som djurägare göra?

Vid längre strömavbrott har du som djurägare ett extra stort ansvar. Tänk på att alltid ha plastdunkar eller farmartank hemma och fyll dem i god tid om det finns risk för strömavbrott. Fundera över var du kan fylla på dessa om det blir längre strömavbrott. Har du ett reservaggregat eller finns det någon gård med reservaggregat i närområdet? Upprätta gärna kontakt med den/dem du avser vända dig till för vatten innan strömavbrott föreligger så att ni är överens om att detta är möjligt.

Vad gör kommunen?

Kommunens verksamheter är också väldigt beroende av el för att fungera. Därför har vi utrustat vissa platser med reservkraft. Vid långvariga strömavbrott kan särskilda trygghetspunkter aktiveras av kommunen där det bland annat finns möjlighet att få information, ladda mobilen, och värma sig. I så fall informerar vi om trygghetspunkterna på Östhammar kommuns webbsida, vår Facebook-sida och via radio på P4 Uppland.

Länktips

Om krisen kommer (film)

Kontakta oss