Gå till innehållet

Olyckor och kriser

4. Kärnenergiberedskap

Enligt lag ska de län där det finns ett kärnkraftverk arbeta med kärnenergiberedskap. I arbetet ingår bland annat att arbeta fram beredskapsplaner och att ha en beredskapsorganisation för att hantera en olycka med utsläpp av radioaktivitet eller med risk för utsläpp.

Särskilda rutiner för boende i en kärnkraftskommun

Den som bor eller arbetar nära ett kärnkraftverk, i den så kallade inre beredskapszonen, ska vara förberedd enligt särskilda rutiner.
Läs mer på Krisinformation.se om hur du förbereder dig för en eventuell kärnteknisk olycka. 

Länsstyrelsen i Uppsala län har ett huvudansvar vid en olycka hos Forsmarks kärnkraftverk.

I arbetet med kärnenergiberedskapsfrågor ingår också information till allmänheten både före, under och efter en inträffad händelse. Ett särskilt informationsansvar finns för dem som bor inom den inre beredskapszonen.

Ladda ner karta: Forsmarks inre beredskapszon

Samverkan med Tierps kommun i Lokala säkerhetsnämnden

Eftersom Östhammars kommun , där Forsmarks kärnkraftverk  ligger, angränsar till Tierps kommun och båda kommunerna ligger inom Uppsala län, samverkar vi när det gäller kärnenergiberedskapen.

Relaterade länkar

Lokala säkerhetsnämnden

Kontakta oss