Gå till innehållet

Räddningstjänst

1. Räddningstjänst

Östhammar, Tierp och Uppsala kommun har en gemensam räddningstjänst; Uppsala Brandförsvar.

Uppsala Brandförsvar besvarar och lämnar information och upplysningar till allmänhet, företag och organisationer om bl.a. följande frågor:

  • sotning och brandskydd
  • tillsyn och tillståndshantering av brandfarliga och explosiva varor, sprängning
  • tillsyn brand och brandsäkerhet
  • brandskyddsutbildning

 

Länk till handlingsprogram - Förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd om olyckor

Länk till Lagrum - Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Lagen ska skapa ett tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor för alla. Det skyddsvärda i lagen är människors liv och hälsa, men också egendom och miljö.