Gå till innehållet

Tallbeckoljespill längs Roslagskusten

Ett utsläpp upptäcktes vid Väddökusten lördagen den 27 februari. Överflygning genomfördes av Kustbevakningen och Räddningstjänsten tog prover på oljesamlingar vid olika punkter för att ta reda på vad utsläppet bestod av och hur utbredningen av utsläppet såg ut.

Provtagningen bekräftade att utsläppet består av tallbeckolja och överflygningen kunde inte upptäcka samlingar av tallbeckolja.

Viss förekomst av talloljespillet har nu nyligen upptäckts även längs med vår kommuns kustområde.

Den här informationen uppdateras löpande.

6/4: Nyheten uppdaterades med uppgiften om att det rör sig om tallbeckolja.

1. Karta över var förekomster av spillet hittills identifierats

Klicka på länken nedan för att komma till karta över hittills inrapporterade förekomster. De visas med röda prickar.

I den takt saneringsarbetet fortgår kommer de röda prickarna att bytas ut till gröna för att visa var sanering skett.

De bruna prickarna visar platser som kontrollerats utan att förekomster av spill hittats.

Kartfunktionen kan också användas för att se vilka områden du bör undvika, så att du inte kommer i kontakt med tallbeckoljan.

Kartan uppdateras löpande.

Relaterad information

Karta över hittills inrapporterade förekomster.

2. Så här arbetar vi med frågan

Tillsammans med bland andra Länsstyrelsen i Uppsala, Räddningstjänsten, Kustbevakningen och Norrtälje kommun och föreningslivet tar vi fram en lägesbild och fattar sedan beslut kring vilka insatser och åtgärder som bör vidtas.

3. Rekommendationer till allmänheten

Vi uppmanar allmänheten att rapportera in förekomst till oss genom att fylla i vårt formulär alternativt kontakta vår kundtjänst Östhammar direkt, telefon 0173-860 00 eller mejl, osthammardirekt@osthammar.se.

Har du frågor? Vi har samlat de flesta svaren på frågor om tallbeckolja och hur vi jobbar med hanteringen av spillet  under punkt 6 här ovan. Hör av dig till Östhammar Direkt om du undrar något mer.

5. Rapportera in påträffad tallolja

6. Frågor & Svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om tallolja.

Var kommer tallbeckoljan från?

Det är fortfarande oklart var tallbeckoljan kommer ifrån. Kustbevakningen har inlett en förundersökning för att utreda om ett brott begåtts och försöka härleda källan till utsläppet.

På vilka platser har tallbeckolja lokaliserats?

De inrapporetade förekomsterna av tallbeckoljespill visar vi på en karta, se under punkt 1 här ovan. Den uppdateras läpande utifrån de uppgifterna som skickas in via vårt webbformulär eller vår kundtjänst Östhammar Direkt.

Länk till karta över var förekomster av spillet hittills identifierats.

Länk till "Rapportera in förekomst av tallbeckolja".

Är tallbeckolja farligt?

Tallbeckoljan är visserligen mindre giftig än mineralolja och biologiskt nedbrytbar över tid, men kan ge allergiska besvär vid hudkontakt. Oljan luktar och vid längre kontakt med oljan, till exempel vid inandning under över tid, kan man få huvudvärk. Tallbeckoljan kan också påverka vattenlevande organismer.

Den olja som hamnat på stränderna ska tas bort, vilket kommer att göras i kommunens regi. Det går också bra att själv plocka tallbeckoljeklumpar du ser. Information om vad du behöver tänka på finner du här under frågan "Städa själv? Med försiktighet och med rätt utrustning." 

I områden som fått påslag av tallolja är det viktigt att inte trampa runt i oljan, då blir det så kallad sekundärkontaminering, och du bör ha hundar kopplade för att de inte ska få olja på tassarna.

Om du får olja på huden eller om husdjur får det på tassarna: tvätta med såpa eller diskmedel och vatten. Såpa är att föredra eftersom det är naturligt återfettande. Om du får olja på stövlar eller utrustning: tvätta med diskmedel.

Om du hittar skadade fåglar som fått tallbeckolja på sig kan du kontakta Stockholm Viltfågel Rehab (SVR) på telefonnummer 072-569 51 12.

Kommer kommunen rensa områdena?

Kommunen kommer att städa bort tallbeckolja enligt den plan som finns. Vi tror dock att det kommer bli nya påslag under en tid, varför vissa strandremsor kommer att behöva städas flera gånger.

Områden som prioriteras är naturreservat och fågelområden. Också områden som är viktiga för friluftslivet kommer att städas.

Städa själv? Ja - med försiktighet och med rätt utrustning.

När du som privatperson plockar upp tallbeckoljan kan vi som kommun inte ta ansvar för det arbetet, exempelvis om du skulle skadas. Det har bland annat med försäkringar att göra. Om du väljer att plocka upp tallbeckoljan själva gör du det på egen risk och det är då mycket viktigt att du använder rätt skyddsutrustning och inte sprider oljan genom att till exempel trampa i den och orsaka så kallad sekundärkontaminering, då oljan sprids till rena områden. Läs mer här nedan om hur du ska hantera tallbeckoljan och var du ska lämna in den.

Tänk också på att följa de regler som gäller i de särskilda naturområdena.

Du kan även rapporta in förekomster via vårt webbformulär eller kundtjänst, så vår städgrupp kan gå ut och plocka upp spillet.

Länk till "Rapportera in förekomst av tallbeckolja".

Hur ska jag hantera tallbeckoljan?

Tallbeckoljan går att plocka upp, läggas i sopsäckar och sedan placeras eget sopkärl. Vi vill dock påminna om att använda engångshandskar och skoskydd, då tallbeckoljan kan vara kladdig och klibbig. Försök att undvika att få oljan på dina skor och kläder, då risken finns att du sprider oljan vidare oljan.

Läs mer under frågan "Städa själv? Ja - med försiktighet och med rätt utrustning."

Du kan även anmäla förekomsten, så den kan hämtas in. Det gör du genom vårt webbformulär, eller vår kundtjänst Östhammar Direkt. 

Länk till "Rapportera in förekomst av tallbeckolja".

Jag är privatperson behöver skyddsutrustning, tillhandahåller kommunen detta?

Nej, det har vi tyvärr inte möjlighet till.

Mina kläder har förstörts av tallbeckoljan, ersätter kommunen detta?

Nej, kommunen ersätter inte förstörda kläder.

Var kan jag lämna råtalloljan jag samlat in?

Vi har placerat ut insamlingskärl på ett antal platser i vår kommun. Där går det bra att lämna sopsäckar med insamlad tallbeckolja.  De utmärkta kärlen för uppsamling finns här:

  • Äspskär - vändplats
  • Örskär - vändplats
  • Färjefästet Gräsö
  • Återvinningscentralen i Öregund
  • Återvinningscentralen i Östhammar

Du kan också rapportera in var tallbeckolja finns, så kan vi från kommunen hämta den. Det gör du genom vårt formulär, eller vår kundtjänst Östhammar Direkt. 

Länk till "Rapportera in förekomst av tallbeckolja".

Jag har sett stora mängder på en plats som jag inte kan ta hand om, vad ska jag göra?

Ser du stora mängder tallbeckolja på en plats får du gärna anmäla det till oss via vårt formulär, eller vår kundtjänst Östhammar Direkt. 

Länk till "Rapportera in förekomst av tallbeckolja".

Det är viktigt att uppge var, hur mycket (uppskattningsvis hur lång sträcka i naturen/hur många säckar tallbeckolja som finns) och även dina kontaktuppgifter.

Hur gör man rent hund eller annat tamdjur?

Vatten och såpa fungerar bra för rengöring när det gäller hundar och andra tama djur. För ytterligare rengöring kan tamdjur tvättas med diskmedel och sedan smörjas in med något återfettande eller tvättas av med såpa efteråt, eftersom det är naturligt återfettande.

Hur gör man med vilda djur som behöver rengöras från tallbeckolja?

Vilda djur får inte tvättas eller hållas i fångenskap av allmänheten, oavsett om de är skadade eller inte. Därför får du inte själv tvätta, ta hem för att försöka sköta eller mata ett vilt djur som har till exempel tallbeckolja på sig.

Du kan kontakta kommunens kundtjänst Östhammar Direkt på osthammardirekt@osthammar.se eller 0173-860 00 gällande skadade vilda djur.

Ärenden med skadade fåglar hänvisas till Stockholms Vildfågel Rehab (SVR), telefonnummer 072-569 51 12, som är de enda som har tillstånd att hantera vilda fåglar i länet. De ger instruktioner samt hämtar fågeln vid behov.

Är det olagligt att släppa ut tallbeckolja i naturen?

Det är fortfarande oklart vart tallbeckoljan kommer ifrån, men det mest troliga är att den kommer från något fartyg som gjort en tankrengöring ute till havs. Eventuella brott till havs hör till Kustbevakningens ansvarsområde. Frågan utreds därför nu av dem.

Sedan den 1 januari 2021 har enligt lag antalet ämnen som inte får släppas ut i naturen vid så kallade tankrengöringar utökats, men det gäller ännu inte tallbeckolja. Tallbeckolja får fortfarande släppas ut vid tankrengöring om det sker på internationellt vatten.

Kontakta oss