Gå till innehållet

Överklaga ett allmänt beslut (laglighetsprövning)

1. Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen. Laglighetsprövning innebär, som namnet antyder, att beslutets laglighet prövas. Prövningen görs av Förvaltningsrätten i Uppsala.  

Kontakta oss