Gå till innehållet

Överklaga ett allmänt beslut (laglighetsprövning)

2. Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas genom laglighetsprövning.

Kontakta oss