Gå till innehållet

Överklaga ett allmänt beslut (laglighetsprövning)

3. Hur överklagar man?

Vill man överklaga ett beslut, ska det ske skriftligt. Den klagande måste tydligt ange vilket beslut som överklagan gäller samt skälet till varför den klagande anser att det är felaktigt.

Adress till förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Uppsala
Box 1853
751 48 Uppsala

 

Kontakta oss