Gå till innehållet

Överklaga ett allmänt beslut (laglighetsprövning)

5. Tid för överklagandet

Överklagan ska skickas till förvaltningsrätten. Den ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att information om att beslutsprotokollet är justerat har satts upp på kommunens officiella anslagstavla.  Den officiella anslagstavlan finns på kommunens webbplats.

Kommunens anslagstavla

Kontakta oss