Gå till innehållet

Kommunens anslagstavla

När nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll har justerats meddelas det på anslagstavlan. Kommunen publicerar även olika kungörelser och meddelanden om att vissa sammanträden ska hållas. Från anslagen finns det länkar till fler handlingar, t.ex. protokoll och information om vart du kan vända dig om du har frågor. Om du vill överklaga ett beslut finns information om det här.

Sammanträde Sammanträdesdatum Publicerades Avpubliceras
Sammanträde: Bygg- och miljönämnden 2019-06-19 2019-06-13 2019-07-05
Sammanträde: Kommunfullmäktige 2019-06-18 2019-06-05 2019-06-27
Sammanträde: Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-13 2019-06-11 2019-07-04
Omedelbart justerade paragrafer: Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-13 2019-06-13 2019-07-06
Sammanträde: Kultur- och fritidsnämnd 2019-06-13 2019-06-05 2019-06-27
Sammanträde: Socialnämnden 2019-06-13 2019-06-05 2019-06-27
Justerat protokoll: Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-13 2019-06-13 2019-07-05
Justerat protokoll: Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-13 2019-06-14 2019-07-06
Sammanträde: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 2019-06-05 2019-06-27
Justerat protokoll:Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 2019-06-11 2019-07-03