Gå till innehållet

Kommunens anslagstavla

När nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll har justerats meddelas det på anslagstavlan. Kommunen publicerar även olika kungörelser och meddelanden om att vissa sammanträden ska hållas. Från anslagen finns det länkar till fler handlingar, t.ex. protokoll och information om vart du kan vända dig om du har frågor. Om du vill överklaga ett beslut finns information om det här.

Sammanträde Sammanträdesdatum Publicerades Avpubliceras
Sammanträde: Kommunfullmäktige 2020-11-10 2020-10-28 2020-11-19
Sammanträde: Socialnämnden 2020-11-04 2020-10-28 2020-11-19
Justerat protokoll: Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-28 2020-10-28 2020-11-19
Sammanträde: Bygg- och miljönämnden 2020-10-28 2020-10-22 2020-11-13
Sammanträde: Kommunstyrelsens personalutskott 2020-10-27 2020-10-22 2020-11-13
Sammanträde: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-27 2020-10-22 2020-11-13
Justerat protokoll: Kommunstyrelsens personalutskott 2020-10-27 2020-10-27 2020-11-18
Justerat protokoll: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-27 2020-10-27 2020-11-18
Justerat protokoll: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-10-22 2020-10-26 2020-11-18
Sammanträde: Kommunstyrelsen 2020-10-20 2020-10-15 2020-11-06