Gå till innehållet

Kommunens anslagstavla

När nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll har justerats meddelas det på anslagstavlan. Kommunen publicerar även olika kungörelser och meddelanden om att vissa sammanträden ska hållas. Från anslagen finns det länkar till fler handlingar, t.ex. protokoll och information om vart du kan vända dig om du har frågor. Om du vill överklaga ett beslut finns information om det här.

Sammanträde Sammanträdesdatum Publicerades Avpubliceras
Justerat protokoll: Socialnämndens arbetsutskott 2020-11-18 2020-11-18 2020-12-10
Sammanträde: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17 2020-11-12 2020-12-04
Justerat protokoll: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17 2020-11-18 2020-12-10
Justerat protokoll: Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2020-11-11 2020-11-11 2020-12-03
Justerat protokoll: Räddningsnämnden 2020-11-11 2020-11-20 2020-12-12
Justerat protokoll: Kommunfullmäktige 2020-11-10 2020-11-13 2020-12-05
Justerat protokoll: Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-05 2020-11-11 2020-12-04
Justerat protokoll: Samordningsförbundet 2020-10-23 2020-11-06 2020-12-01