Gå till innehållet

Kommunens anslagstavla

När nämndernas, kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges protokoll har justerats meddelas det på anslagstavlan. Kommunen publicerar även olika kungörelser och meddelanden om att vissa sammanträden ska hållas. Från anslagen finns det länkar till fler handlingar, t.ex. protokoll och information om vart du kan vända dig om du har frågor. Om du vill överklaga ett beslut finns information om det här.

Sammanträde Sammanträdesdatum Publicerades Avpubliceras
Sammanträde: Socialnämnden 2021-06-02 2021-05-26 2021-06-17
Sammanträde: Bygg- och miljönämnden 2021-06-02 2021-05-27 2021-06-18
Justerat protokoll: Bygg- och miljönämnden 2021-06-02 2021-06-04 2021-06-28
Justerat Protokoll: Socialnämnden 2021-06-02 2021-06-09 2021-07-01
Justerat Protokoll: Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-02 2021-06-02 2021-06-25
Justerat protokoll: Räddningsnämnden 2021-06-02 2021-06-04 2021-06-28
Sammanträde: Kommunstyrelsen 2021-06-01 2021-05-27 2021-06-18
Justerat protokoll: Kommunstyrelsen 2021-06-01 2021-06-01 2021-06-23
Justerat protokoll: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2021-05-27 2021-06-04 2021-06-28
Justerat protokoll: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-25 2021-05-25 2021-06-16