Gå till innehållet

Slutförvar för använt kärnbränsle

Östhammars kommun har på uppdrag av slutförvarsorganisationen skapat en webbplats som samlar all information relaterad till slutförvarsfrågan. Webben heter Slutförvar Forsmark och länk till den hittar du här till höger.

Välkommen att besöka Östhammars kommuns slutförvarswebb!

Relaterade länkar