Gå till innehållet

Vattenavstängning i Ed i Östhammar natten mellan måndag 4/12 och tisdag 5/12, kl 23-04. Se mer information på Gästrike Vattens hemsida

Slutförvar för använt kärnbränsle

År 2011 lämnade Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) in en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Granskningen och prövningen av ansökan är omfattande. Regeringen beslutar om verksamheten ska få tillstånd men för att regeringen ska få tillåta verksamheten krävs enligt den så kallade vetorätten att kommunfullmäktige i Östhammars kommun och Oskarshamns kommun säger ja till ansökan.

Redan 2018 sa Oskarshamns kommun ja till den del i ansökan som är planerat att förläggas i den kommunen. Den 13 oktober 2020 sa även Östhammars kommuns fullmäktige ja till etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Östhammars kommun deltar aktivt i processen och har en viktig roll i prövningen. I samband med att Forsmark valdes som plats bildade Östhammars kommun en slutförvarsorganisation bestående av såväl politiker som tjänstepersoner.

Vad händer nu?

Regeringen meddelade den 27 januari 2022 att de tillåter etableringen av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Nu kommer ärendet att gå tillbaka till Mark- och miljödomstolen där man ska fastställa villkor. Denna förhandling väntas ske under 2024.

Läs mer

Östhammars kommun har på uppdrag av slutförvarsorganisationen skapat en webbplats som samlar all kommunens information relaterad till slutförvarsfrågan. Sidan heter ”Slutförvar Forsmark” och länk till den hittar du här till höger.

Relaterade länkar