Gå till innehållet

Slutförvar för låg- och medelaktivt kortlivat radioaktivt avfall

Östhammars kommun har på uppdrag av slutförvarsorganisationen skapat en webbplats som samlar all information relaterad till slutförvarsfrågan. Webben heter Slutförvar Forsmark och länk till den hittar du här till höger. Där finns även en länk till avsnittet om slutförvar för låg- och medelaktivt kortlivat radioaktivt avfall (SFR).

Välkommen att besöka Öshammars kommuns slutförvarswebb!